MARKÍZA • MOMENTÁLNE SA NEVYSIELA •

Zóny bez pesticídov

08. 10 2018 15:05 | www.markiza.sk
Zóny bez pesticídov
Zóny bez pesticídov Foto: TV Markíza

Víťaz 5. kola štvrtej série šou Tvoja tvár znie povedome Martin Nikodým venoval svoju výhru od Nadácie Markíza v hodnote 1.000 eur OZ Zóna bez pesticídov.

Občianske združenie Zóny bez pesticídov umožňuje mestám a inštitúciám zapojiť sa aktívne do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácii. Založením zón bez pesticídov sa mesto alebo inštitúcie zaväzujú k upusteniu od využívania chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív na pozemkoch, ktoré obhospodarujú vo vopred dohodnutej a na mape označenej oblasti, ktorá môže niesť pomenovanie: „Zóna bez pesticídov“ a je označená piktogramom občianskeho združenia. Výhodami projektu sú šetrenie mestského rozpočtu a zároveň rozpočtu občanov, ochrana zdravia obyvateľov, ochrana diverzity druhov, vodných zdrojov a v neposlednom rade ochrana kvality pôdy a ovzdušia.

Súčasťou projektu Zóny bez pesticídov je aj podprojekt Školy bez pesticídov, ktorý je zameraný na formovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. Cieľom projektu je zapojiť školy do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácií v školskom prostredí, a tým priamo zlepšiť kvalitu života v školách, zabezpečiť a overiť funkčnosť vzdelávania v tejto oblasti, zlepšiť informovanosť verejnosti o trvalo udržateľnom prístupe a zároveň zvýšiť povedomie o problémoch spojených s využívaním pesticídov a možnostiach ich alternácie. Ďalej je prioritou občianskeho združenia viesť ľudí k zdravému a prírode blízkemu životnému štýlu a poskytnúť im tak zdravšie životné prostredie.

Občianske združenie Zóny bez pesticídov popularizuje udržateľný prístup, zvyšuje povedomie o problematike pesticídov a ponúka praktické opatrenia, ktoré môže urobiť každý z nás. Vzájomnou spoluprácou, skúsenosťami a odporúčaniami dokážeme zabezpečiť udržateľnú, ekologickú a bezpečnú krajinu.

Viac informácií o organizácií nájdete na: www.zonybezpesticidov.sk.

Komentáre ( 0)

 

Upútavka

 
Tvoja tvár znie povedome - v nedeľu, 3. novembra, o 20.30!
Sledujte celé epizody na