Tvoja tvár cover

MARKÍZA • NEDEĽA 20:30 •

Detské centrum Slovensko, n. o.

23. 10 2018 09:50 | www.markiza.sk
Detské centrum Slovensko, n. o.
Detské centrum Slovensko, n. o. Foto: TV Markíza

Víťaz 7. kola štvrtej série šou Tvoja tvár znie povedome Dárius Koči venoval svoju výhru od Nadácie Markíza v hodnote 1 000 eur neziskovej organizácii Detské centrum Slovensko.

Detské centrum Slovensko, n. o. - prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, vznikla 28. 11.1990 v Ružomberku, združením občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom. Je najstaršou dobrovoľníckou organizáciou tohto druhu na Slovensku. Korene formovania kolektívu, ktorý neskôr založil Detské centrum siahajú až do roku 1979. Myšlienka založenia tejto spoločnosti vyplynula z potreby dôslednejšej obhajoby práv detí a bola krokom dopredu už vtedy existujúcej skupiny dobrovoľníkov, ktorí od roku 1980 organizovali pre deti z detských domovov rôzne športové a turistické podujatia, v rámci všestrannej výchovy detí odkázaných na náhradnú starostlivosť. Hlavný cieľ Detského centra Slovensko sa od roku 1990 vyprofiloval. Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie bola užšie zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou. Ostatným kategóriám, najmä zdravotne postihnutým deťom pomáhajú dobrovoľníci DC v rámci voľných kapacít.

Viac informácií o organizácii nájdete na: www.detskecentrum.sk/1/

Komentáre (0)

 

Upútavka

 
Tvoja tvár znie povedome - v nedeľu, 18. apríla, o 20.30!
Sledujte celé epizody na