Tvoja tvár cover

MARKÍZA • NEDEĽA 20:30 •

OZ 7. BODKA

13. 11 2018 07:35 | www.markiza.sk
OZ 7. BODKA
OZ 7. BODKA Foto: TV Markíza

Víťaz 10. kola a absolútny víťaz štvrtej série šou Tvoja tvár znie povedome Dárius Koči venoval svoju finálovú výhru od Nadácie Markíza v hodnote 3 000 eur OZ 7. BODKA.

OZ 7. BODKA vzniklo 16. 12. 2015 v úzkej spolupráci so Špeciálnou základnou školou s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava. Občianske združenie je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na vylepšenie kvality života mentálne a viacnásobne postihnutých detí a mládeže pri ich vzdelávaní a výchove a terapiách, realizáciou humanitných aktivít v duchu humanitných cieľov.

Laicky povedané, náplňou občianskeho združenia je pomáhať, skvalitňovať život rodinám s mentálne a viacnásobne postihnutými deťmi. Zameriava sa na prácu s deťmi, rodičmi a odborníkmi (špeciálny pedagóg, psychológ, lekár, právnik a pod.). Počas školského roka organizujú rôzne akcie, do ktorých zapájajú detičky a zároveň rodičov. Rodičia majú na danú akciu 2 možnosti: buď ostanú s dieťaťom na akcii a budú pracovať spoločne, alebo nám dieťa počas akcie nechajú a zatiaľ si môžu urobiť DEŇ PRE SEBA.

Robíme s deťmi - Tvorivé dielne /vianočné, veľkonočné/, Karneval, Canisterapiu, Halloween, Opekačku - Cesta do lesa, športové akcie a zároveň sme tento rok absolvovali v rámci OZ výlet do Štúrova - VADAŠ a Ostrihomu, kde sa deťom nesmierne páčilo.

PRE RODIČOV sa snažíme robiť prednášky rôzneho druhu a typu, kde sa dozvedia pre nich veľmi dôležité a zaujímavé informácie (poskytujeme právne, sociálne, psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické, poradenstvo zamerané na výživu a pod.).

Chceme, aby sa rodičia týchto deti stretávali nielen ráno v škole pri odovzdávani dieťaťa, ale aj pri príjemnejších akciách, aktivitách, kde sa nielen dozvedia pre nich cenné rady, ale zároveň sa vyrozprávajú a zdôveria, zasmejú, uvoľnia, občerstvia a vytvoria si priateľské vzťahy medzi sebou, či kvalitnejší (osobnejší) vzťah k členom OZ (učiteľom).

Taktiež sme poberateľmi 2 %, ktoré využívame na tieto aktivity, či nákup pomôcok pre deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Viac informácií o organizácii na: https://www.facebook.com/7bodka/

Komentáre (0)

 

Upútavka

 
Tvoja tvár znie povedome - v nedeľu, 18. apríla, o 20.30!
Sledujte celé epizody na